Daarom kiezen opdrachtgevers voor het identificatie- en sluitsysteem Dialock

Voordeel elektronica

Het elektronische identificatie- en sluitsysteem Dialock laat in vergelijking met de traditionele mechanische sluitsystemen doorslaggevende voordelen zien:

 • passieve transponders werken zonder eigen stroomvoorziening
 • passieve transponders zijn voordelig, uitvalzeker en vragen geen onderhoud
 • transponders functioneren zonder contact en slijten niet
 • Dialock transponders zijn niet te kopiëren

De identificatiegegevens worden, beveiligd tegen afluisteren en vervalsen, tussen transponder-sleutel en meubelterminal resp. deur- of wandterminal overgedragen. Een meubelterminal zendt periodiek een elektromagnetische impuls. De transponder, die met de meubelterminal resp. de antenne contact maakt, neemt de elektromagnetische energie op en zendt een radio-impuls uit, waarmee de toegangsgegevens van de transponder in de meubelterminal komen. In de meubelterminal worden de gegevens getest op geldigheid en de toegang vrijgegeven. Hetzelfde principe geldt voor de gegevensuitwisseling tussen een deur- of wandterminal of een programmeerstation en een transponder-sleutel. De leeseenheden werken op netvoeding of op batterijen

Voordeel transpondertechnologie

Dialock is een slijtvast identificatie- en sluitsysteem, zonder enige aanraking, op basis van transponder-technologie:

 • Dialock is als systeem veelomvattender en flexibeler
 • Dialock biedt meer toepassingsmogelijkheden en nieuwe systeemoplossingen.
 • Dialock biedt een grotere keuze aan designvarianten
 • Dialock biedt grotere voordelen en meer comfort
 • Dialock voldoet aan hogere veiligheidsstandaards
 • Dialock betekent minder onderhoudskosten
 • Dialock staat borg voor optimale functionaliteit van gebouwen en instellingen
 • Dialock betekent grotere investeringszekerheid

De identificatiegegevens worden, beveiligd tegen afluisteren en vervalsen, tussen transponder-sleutel en meubelterminal resp.
deur- of wandterminal overgedragen. Een meubelterminal zendt periodiek een elektromagnetische impuls. De transponder, die met de meubelterminal resp. de antenne contact maakt, neemt de elektromagnetische energie op en zendt een radio-impuls uit, waarmee de toegangsgegevens van de transponder in de meubelterminal komen. In de meubelterminal worden de gegevens getest op geldigheid en de toegang vrijgegeven. Hetzelfde principe geldt voor de gegevensuitwisseling tussen een deur- of wandterminal of een programmeerstation en een transponder-sleutel. De leeseenheden werken op netvoeding of op batterijen.

Voordeel functies

Met het Dialock-systeem worden de vele organisatietaken zoals toegangscontrole, tijdregistratie en de afrekening van diensten,
opgelost. Dialock brengt functionaliteit in detailhandelszaken, fabrieksgebouwen, gemeentelijke instellingen, banken in kantoren,
laboratoria, magazijnen, instellingen, kantoormeubels enzovoort:

 • Dialock is geschikt voor alle soorten meubels
 • Dialock is geschikt voor alle soorten deuren en poorten
 • met een Dialock sleutel kunnen alle functies, van beveiliging van terreinen en gebouwen tot aan toegang tot meubels, bediend worden
 • de toegangsrechten voor medewerkers, bezoekers en leveranciers kunnen centraal beheerd worden
 • voor individuele uitbreidingen van het systeem kunnen op maat gemaakte macro-programma‘s geïmplementeerd/opgesteld worden

Economisch voordeel

Wanneer u besloten heeft voor een sluitsysteem is er in principe de keuze tussen vier mogelijkheden: mechanische systemen, elektronische ofline-systemen, elektronische online-systemen en de combinatie van ofline- en online-gebruik. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van het eisenpakket. Bij de kostenoverwegingen moeten de aanvangsinvesteringen en de daaruit voortvloeiende vervolgkosten meegerekend worden.

 • Dialock staat voor drie systemen: ofline, online en de combinatie ofline/online
 • Dialock ondersteunt de rendabiliteit van een gebouw door de hoogste flexibiliteit
 • Dialock maakt het de gebruiker mogelijk om direct en zonder gevolgen voor de kosten op gebruiksveranderingen te reageren
 • bij Dialock is er geen sprake van dure cilinder- en sleutelwissel
 • bij Dialock kunnen de sluitrechten te allen tijde en zonder gevolgen voor de kosten opnieuw verstrekt worden
 • met Dialock kunnen d.m.v. de verrekenings- en prepaidfunctie productaankopen of diensten afgerekend worden
 • door een combinatie van ofline- en online-componenten kunnen de installatiekosten tot een minimum worden teruggebracht
 • een Dialock sleutel is systeemklaar: in een medium kunnen bijv. toegang, tijdregistratie, afrekening kantine, parkeren enz. worden geïntegreerd
 • Dialock bespaart op beheerskosten, onkosten op controle en afrekening
 • Dialock helpt de detailhandel het inzetten van personeel op economische wijze te organiseren
 • Dialock helpt het dagelijkse verloop te optimaliseren
 • Dialock creëert meerwaarde en zorgt voor een goed imago
 • ook de financiering van het Dialock-systeem is economisch door leasen en het beheer met een servicecontract

Voordeel flexibiliteit

Als elektronisch sluitsysteem kan Dialock voor de meest uiteenlopende eisen geconfigureerd worden, afhankelijk van het door u gewenste voordeel. Een Dialock-systeem kan elk moment aan de veranderende voorwaarden aangepast worden. Ook bij het beheer van de gebruikersrechten blijkt het Dialock-systeem flexibel. Gegevens en toegangsrechten kunnen centraal en overzichtelijk verstrekt, veranderd en indien nodig onmiddellijk gewist worden. De geldigheid van elke Dialock sleutel kan met betrekking tot datum en tijd beperkt worden en in het systeem – bijv. bij verlies van de sleutel – geblokkeerd worden. Daarmee kunnen winkeleigenaren en exploitanten van gebouwen direct reageren op veranderingen bij het gebruik, bij de huurders, organisatieverloop en bij de planning van het inzetten van personeel.

Voordeel veiligheid

Het Dialock-systeem voldoet aan hoge veiligheidsstandaards. Toegang door vreemden is niet mogelijk. Elke transponder heeft een uniek nummer, dat vanuit het bedrijf wordt verstrekt en niet veranderd kan worden. Dat maakt een transponder fraudebestendig. Aanvullend wordt elk systeem met een individuele, manipulatiebeveiligde projectcode gecodeerd. Een crypto-versleuteling van de sleutelgegevens garandeert de veilige overdracht. Ook de gebruikersveiligheid is van belang. Wie zich bijvoorbeeld zonder Dialock sleutel in een ruimte insluit, kan deze ruimte zonder meer verlaten. Van binnen naar buiten functioneert het systeem mechanisch.

Voordeel design

De zoveel mogelijk onzichtbare Dialock-componenten maken een esthetisch hoogwaardige vormgeving van het meubel mogelijk. Bovendien is er geen beginpunt voor geweldinwerking, aangezien anders dan bij mechanische oplossingen er geen sluitcilinders op de meubelfronten te zien zijn. Door de microtechniek van de transpondertechnologie zijn er creatieve mogelijkheden voor de vormgeving van de Dialock sleutels.
Zelfs individuele sleutelvormen, bijvoorbeeld afgestemd op het Corporate Design van de klanten, zijn mogelijk. Als gebruikerssleutels zijn verschillende vormen van toepassing: kaart, fob, tag, sleutelhanger enz. Een transponder-sleutel onderscheidt zich door robuustheid. Hij is bestendig tegen inwerkingen van buitenaf zoals vocht, temperatuurswisselingen en mechanische invloeden. Een Dialock sleutel kan ook met beschikbare technologieën – bijv. met magneetstripkaarten – gecombineerd worden. Zo kan bij het toegangscontrolesysteem het comfort van de contactloze Dialocktechnologie bij de toepassing met de reeds geïnstalleerde magneetkaartlezer verbonden worden.

Voordeel comfort

Door de contactloze overdracht van de identificatiegegevens is de bediening van de sluitfunctie uitermate comfortabel, eenvoudig, onopvallend en ondersteunt daarmee het klantgesprek in de detailhandel. De sluitrechten kunnen heel eenvoudig en snel worden aangepast, bijvoorbeeld bij wisseling van medewerkers of leveranciers. Alle sluitprocedures kunnen met datum en tijd geprotocolleerd worden. Dit kan bijdragen in het sneller oplossen van verliesgevallen.

 

De meerwaarde van het identificatie- en sluitsysteem Dialock:

Dialock in de Detailhandel

Wanneer winkeleigenaren kiezen voor het Dialock elektronische identificatie- en sluitsysteem, maakt dat ontwerpers, projectontwikkelaars en winkelinrichters blij. Want ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: optimale functionaliteit voor het management, de verkopers en meer plezier bij het winkelen voor de klanten.

Winkeleigenaren hebben vele argumenten voor hun keuze:

 • Dialock beschikt in de detailhandel over een groot aantal nationale en mondiale top-referenties
 • Dialock is het enige algemene elektronische sluitsysteem van meubel tot aan de deur – met de prettige consequentie dat er voor het openen van de geïntegreerde vitrines, meubels, ruimten en gebouwen maar één sleutelmedium nodig is
 • Dialock is het comfortabele en doeltreffende sluitsysteem bij klantvriendelijke, open en lexibele vormgeving van een ruimte
 • Dialock zorgt voor een perfecte personeelsorganisatie bij uiteenlopende aanwezigheidsmodellen, grote personeelswisselingen, deeltijdwerkers, stageaires en leerlingen
 • Dialock betekent eenvoudig sleutelbeheer, probleemloos verstrekken en terugnemen van sluitrechten aan afzonderlijke personen en groepen
 • Dialock zorgt ervoor dat elke medewerker vanaf de eerste dag een sleutel krijgt, hetgeen een motiverend bewijs van vertrouwen geeft. Aangezien de sluitrechten bij verlies van de sleutel direct gewist kunnen worden en de sleutel eenvoudig en voordelig vervangen kan worden, belast het bezit van een sleutel ook de zeer consciëntieuze medewerkers niet
 • Dialock vermindert personeelsdiefstallen, de preventieve werking van Dialock kan door protocollering van de openings- en sluitprocedures, optische en akoestische signalen bij open laden en de bediening van videocamera‘s nog versterkt worden
 • door protocollering van de openings- en sluitprocedures kan bovendien ook het verkoopresultaat van een locatie, een vitrine, een verkoper geanalyseerd worden
 • met Dialock krijgt het openen en sluiten van meubels iets magisch: niet bukken, geen sleutelketting, geen sleutelband, geen gerinkel van sleutels. Dit leidt tot een zichtbaar elegantere productpresentatie en tot een meer ontspannen verkoopsgesprek
 • met Dialock kunnen inrichtingselementen en meubels van verschillende fabrikanten naadloos in één sluitsysteem samengevoegd worden
 • Dialock kan met veiligheids- en alarmsystemen gecombineerd worden

Binnenhuisarchitecten, winkelontwerpers en projectontwikkelaars zijn erg enthousiast over Dialock, aangezien ze hun meest gedurfde ontwerpdromen kunnen verwezenlijken. De contactloze transponder-technologie maakt het mogelijk storende elementen als slotrozetten enz. weg te laten en het meubel of de vitrine puur naar vorm en materiaal vorm te kunnen geven. Antennes en lezers kunnen achter oppervlakken of op de onderzijden onzichtbaar worden ingebouwd. Sluiting en lezer kunnen door een ruimte gescheiden zijn. Wat een elegantie en esthetiek, een vitrine helemaal van glas met een onzichtbare elektrische sluiting! De combinatie van modern design en Dialock is dé huidige standaard.

Dialock in de meubelbouw

Dialock is niet alleen in de winkelinrichting het moderne, elegante en comfortabele sluitsysteem, maar ook in de meubelbouw. Dialock wordt ingebouwd in installaties en meubels, die in laboratoria, praktijken, kantoren, apotheken, ziekenhuizen, grote kantoor-ruimtes, loft-achtige ruimtes, opslagruimtes, garderobes, hotelkamers, vergader- en cursusruimtes enz. staan. Dialock is voor zowel de winkelinrichter als voor de meubelmaker en de interieurbouwer probleemloos te verwerken. Constructie- en schakelontwerpen wijzen de weg. De voorlichting van Häfele deskundigen beperkt zich niet tot Dialock, maar omvat het gehele gebouw, de hele ruimte, het hele meubel en het bereik van het beslag voor meubels en utiliteitsbouw. Installaties en meubels met Dialock hebben voordelen in de concurrentie. Zij tonen extra functies op de sluitprocedure en onderscheiden zich van het geijkte werk.

Onbegrensde uitbreidingsmogelijkheden maken van Dialock een flexibel systeem

De componenten van het Dialock systeem kunnen uitgebreid worden tot een compleet rendabel organisatiesysteem voor identificatie, toegang tot gebouwen en ruimten evenals de gecontroleerde toegang tot vitrines, meubels, installaties en verkoopzones. Door de eenvoudige, decentrale of centrale verstrekking of terugname van in tijd begrensde toegangsrechten kunnen willekeurige en om het even hoeveel personeelsaflossingen overzichtelijk beheerd worden. Het controlecomfort kan door optische en akoestische signalen bij open laden, herinneringsfuncties bij opengebleven laden, de protocollering van alle openings- en sluitprocedures en de bediening van videocamera‘s nog verhoogd worden. Door de verbinding met alarm- en veiligheidssystemen leiden tot volledig nieuwe totaaloplossingen. Dialock ontwikkelt zich tot een moderne standaard voor veeleisende éénmanswinkels, warenhuizen met verscheidene verdiepingen, nationale en mondiale winkelketens voor luxe goederen.